Xét nghiệm HPV

Xét nghiệm HPV

HPV là một loại virus có khả năng lây nhiễm qua đường tình dục nhanh chóng. Loại virus này có