Xét nghiệm HIV

HIV là virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch trầm trọng ở người. Do đó, xét nghiệm HIV