Siêu âm doppler mạch máu

Siêu âm Doppler mạch máu

Kỹ thuật siêu âm Doppler màu là phương pháp duy nhất cho thấy cùng lúc vách động mạch, cấu trúc