viem-nhiem-phu-khoa

Viễm nhiễm phụ khoa

Theo Trung tâm Giải phẫu Tế bào học – Bệnh viện Bạch Mai sau khi thăm khám trên 70.000 bà