Xét nghiệm bệnh giang mai

Bệnh giang mai là một bệnh xã hội có khả năng hủy hoại nghiêm trọng đến sức khỏe của người