Đặt vòng tránh thai

Đặt vòng tránh thai là biện pháp giúp ngăn chặn tinh trùng gặp trứng và làm tổ để tạo thành