Không còn lỗi nữa rồi

Không còn lỗi nữa rồiKhông còn lỗi nữa rồiKhông còn lỗi nữa rồiKhông còn lỗi nữa rồiKhông còn lỗi nữa

Thế nào là hẹp bao

Hẹp bao quy đầu là tình trạng dương vật khi cương cứng nhưng bao quy đầu (phần da bao bọc